Ram Kishore Yadav - Bara-3

Province-2   दल: RJP   प्राप्त मत: कैफियत:  
प्रतिनिधिसभा सदस्यका थप उम्मेदवारहरु