Surya Pathak - Baglung-1

Province-4   दल: CPM-UML   प्राप्त मत: कैफियत:  
प्रतिनिधिसभा सदस्यका थप उम्मेदवारहरु
उम्मेदवारसँग सम्बन्धित शीर्षकहरु