Bikram Singh - Darchula-1

Province-7   दल: Nepali Congress   प्राप्त मत: कैफियत:  
प्रतिनिधिसभा सदस्यका थप उम्मेदवारहरु

Mahendra Raya Yadav

Nepali Congress

Manoj Yadav

Federal Socialist Forum