Abhishek Pratap Shah - Kapilvastu-3

Province-5   दल: Nepali Congress   प्राप्त मत: कैफियत: