Ananda Prasad Dhungana - Dhanusha-1

Province-2   दल: Nepali Congress   प्राप्त मत: कैफियत:  

प्रतिनिधिसभा सदस्यका थप उम्मेदवारहरु