Chandra Man Tiwari - Rupandehi-1

Province-5   दल: RJP   प्राप्त मत: कैफियत:  
प्रतिनिधिसभा सदस्यका थप उम्मेदवारहरु