Kantamuni Jaiswal - Rautahat-4

Province-2   दल: RJP   प्राप्त मत: कैफियत: