Dinesh Raya Yadav - Sarlahi-2

Province-2   दल: Maoist Centre   प्राप्त मत: कैफियत:  
प्रतिनिधिसभा सदस्यका थप उम्मेदवारहरु