Pashupati Dayal Mishra - Banke 2

Province-5   दल: CPM-UML   प्राप्त मत: कैफियत:  
प्रतिनिधिसभा सदस्यका थप उम्मेदवारहरु