Bikram Pandey - Chitwan-3

Province-3   दल: RPP Democratic   प्राप्त मत: कैफियत:  
प्रतिनिधिसभा सदस्यका थप उम्मेदवारहरु