Sunil Kumar Bhandari - Kailali-4

Province-7   दल: Nepali Congress   प्राप्त मत: कैफियत:  
प्रतिनिधिसभा सदस्यका थप उम्मेदवारहरु