Jhakku Subedi - Kanchanpur-6

Province-3   दल: CPM-UML   प्राप्त मत: कैफियत:  
प्रतिनिधिसभा सदस्यका थप उम्मेदवारहरु

Ambika Basnet

Nepali Congress

Rajendra Burlakoti

Nepali Congress

Raju Khanal

Nepali Congress

Gopal Dahit

Nepali Congress

Ramdev Shah

Nepali Congress