C h a n d r a p u r N a g a r p a l i k a G a j a r a G a u n p a l i k a B i r n d a b a n G a u n p a l i k a G a r u d a N a g a r p a l i k a G a u r N a g a r p a l i k a M a u l a p u r G a n u p a l i k a B a i d h i m a i G a u n p a l i k a R a j p u r G a u n p a l i k a B i j a y a p u r G a u n p a l i k a G a d h i m a i G a u n p a l i k a K a t a h a r i y a G a u n p a l i k a B h i n a k G a u n p a l i k a P a r o h a G a u n p a l i k a I s h a n a t h G a u n p a l i k a B h a g a w a t i G a u n p a l i k a

Rautahat-1
  • • जिल्ला : Rautahat

प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु
क्र.स नाम दल चुनाव चिह्न गठबन्धन उमेर लिंग मत परिणाम कैफियत
Satya Narayan Bhagat Maoist Centre Left Alliance पुरुष
Krishna Prasad Yadav Nepali Congress Democratic Alliance पुरुष
Anil Jha RJP Madheshi Alliance पुरुष