M i t h i l a N a g a r p a l i k a G a n e s h m a n C h a r n a t h N a g a r p a l i k a S a h i d n a g a r N a g a r p a l i k a D h a n u s a d h a m N a g a r p a l i k a N a g a r a i n N a g a r p a l i k a J a n a k p u r U p a m a h a n a g a r p a l i k a C h h i r e s h w o r n a t h N a g a r p a l i k a Y o g i b a b a N a g a r p a l i k a S a p t a r i s h i N a g a r p a l i k a H a n s a p u r G a u n p a l i k a K a m a l a S i d d h i d a t r i G a u n p a l i k a J a m u n i G a u n p a l i k a M i t h i l a B i h a r i G a u n p a l i k a

Dhanusha-3
  • • जिल्ला : Dhanusha

प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु
क्र.स नाम दल चुनाव चिह्न गठबन्धन उमेर लिंग मत परिणाम कैफियत
Ram Singh Yadav Maoist Centre Left Alliance पुरुष
Bimalendra Nidhi Nepali Congress Democratic Alliance पुरुष
Rajendra Mahato RJP Madheshi Alliance पुरुष