M i t h i l a N a g a r p a l i k a G a n e s h m a n C h a r n a t h N a g a r p a l i k a S a h i d n a g a r N a g a r p a l i k a D h a n u s a d h a m N a g a r p a l i k a N a g a r a i n N a g a r p a l i k a J a n a k p u r U p a m a h a n a g a r p a l i k a C h h i r e s h w o r n a t h N a g a r p a l i k a Y o g i b a b a N a g a r p a l i k a S a p t a r i s h i N a g a r p a l i k a H a n s a p u r G a u n p a l i k a K a m a l a S i d d h i d a t r i G a u n p a l i k a J a m u n i G a u n p a l i k a M i t h i l a B i h a r i G a u n p a l i k a

Dhanusha-2
  • • जिल्ला : Dhanusha

प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु
क्र.स नाम दल चुनाव चिह्न गठबन्धन उमेर लिंग मत परिणाम कैफियत
Ramchandra Jha Maoist Centre Left Alliance पुरुष
Ram Krishna Yadav Nepali Congress Democratic Alliance पुरुष
Uma Shanker Argariya Federal Socialist Forum Madheshi Alliance पुरुष