R a j p u r G a u n p a l i k a G h o r a h i U p a m a h a n a g a r p a l i k a G a d h a w a G a u n p a l i k a L a m a h i N a g a r p a l i k a T u l s i p u r U p a m a h a n a g a r p a l i k a B a b a i G a u n p a l i k a B a n g l a c h u l i G a u n p a l i k a R a p t i G a u n p a l i k a D a n g i s h a r a n G a u n p a l i k a S h a n t i n a g a r G a u n p a l i k a

Dang-3
  • • जिल्ला : Dang

प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु
क्र.स नाम दल चुनाव चिह्न गठबन्धन उमेर लिंग मत परिणाम कैफियत
Hirachandra KC CPM-UML Left Alliance पुरुष
Deepak Giri Nepali Congress Democratic Alliance पुरुष