N i j g a d h N a g a r p a l i k a S i m a r a J i t p u r U p a m a h a n a g a r p a l i k a K o l h a b i N a g a r p a l i k a K a l a i y a N a g a r p a l i k a B a r a g a d h i G a u n p a l i k a S i m r o u n g a d h N a g a r p a l i k a P h e t a G a u n p a l i k a M a h a g a d h i m a i N a g a r p a l i k a K o t a w a l G a u n p a l i k a D e v t a l G a u n p a l i k a P a r w a n i p u r G a u n p a l i k a P r a s a u n i G a u n p a l i k a P a c h a r a u t a S a t a m a u j a G a u n p a l i k a

Bara-4
  • • जिल्ला : Bara

प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु
क्र.स नाम दल चुनाव चिह्न गठबन्धन उमेर लिंग मत परिणाम कैफियत
Dev Narayan Chaudhary CPM-UML Left Alliance पुरुष
Lal Babu Singh Bhumihar Nepali Congress Democratic Alliance पुरुष
Ekbal Miya RJP Madheshi Alliance पुरुष